Form och struktur i höstrabatten

I entrérabatten är det extra viktigt med hållbara former och strukturer. Jag ser den här rabatten varje dag och vill att den skall skänka glädje under stor del av året. Här finns flera buskar och gräs. De flesta perennerna blommar sent på sommaren och har fördelen av att behålla sin form och struktur genom hela vintern.

Den lila höstastern ger rätta stämningen i höstdiset.

En riktig superväxt är kransveronikan. Den har vackert bladverk som fyller fint bland buskar. Blommorna finns i olika färger, i min rabatt växer den silverrosa ’Pink Dew’. Blomningen varar långt in på sensommaren för att i september övergå i bruna kolvar. Dessa håller sig hela vintern och är till stor glädje för småfåglarna som tycks gilla fröerna. Kransveronikan är enligt den holländske trädgårdsdesignern Piet Oudulf den bästa perennen att kombinera med högväxta rosor, som faktiskt kan vara lite svårt att få till.

Formstarka konstraster med diamantgräs och överblommad kransveronika.

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email