Vårens skötsel

Checklista för sköna, valfria trädgårdssysslor i mars, april och maj. Är du ute ännu tidigare kan du ta hjälp av den här checklistan >>

Rensar och mulchar i april
Årets första skötselinsats är den mest arbetskrävande, men den är en investering i vackrare, friskare och enklare planteringar resten av året. Listan tar upp sysslorna i den ordning jag brukar göra dem.

pd-20151910

REDSKAP: Maskrosjärn, liten handspade, sekatör, kultivator, rensjärn med långt handtag, gles kratta, renskorg.

Det blir mycket avfall och ett tips är att lägga ut en markduk bredvid planteringen som man kan kratta ut renset och avklippta grenar på. Den får följa med runt trädgården och när den är full drar jag den till komposten.

Städar bort ris ur planteringarna

 • Klipper ner vedartat som perovskia, salvia, timjan och trumpetklematis strax ovanför nya bladknoppar.
 • Klipper ner rabatt- och trädgårdsiris och luktpioner.
 • Låter häcksaxen såga ner kärleksört, kantnepeta, kungsmynta, stäppsalvia, trädgårdssolbrud, gillenia och många andra tåliga perenner.
 • Bryter av tunna, torra ris, till exempel astilbe, höstflox och skogsaster.
 • Rafsar bort det som ligger löst ovanför marken, till exempel trädgårdsnäva.

Klipper ner prydnadsgräs

 • Samlar ihop tuvorna och sågar igenom dem med häcksaxen.
 • Lägre gräs som tuvtåtel, hakonegräs och glansälväxing klipper jag med sekatören.

Samlar in frösådda perenner

 • Jättedaggkåpa, kaukasisk förgätmigej, hasselört, julrosor, purpurklätt, flocknäva, brunnäva, aklejor och skogsaster frösår sig lätt i planteringarna.
 • Fyller ett tråg med jord och sparar de plantor jag behöver för årets nya projekt eller utfyllnad i befintliga planteringar. Resten får gå som ogräs.

Tar ogräsen tidigt

 • Handjagar rotogräs med maskrosjärn.
 • Drar igenom översta jordlagret med rensjärnet, eller plockar för hand om det är trångt mellan perennerna, så fort fröogräsen börjar visa sig.
 • Där jorden är naken får man fortsätta med rensjärnet tills perennernas bladmassa blivit tillräckligt täckande för att hindra nya frön att gro, cirka 15 centimeter höga.

Mulchar

Lägger på ny jord, uppblandad med kompost och grus, ovanpå den befintlig jorden. Förutom att växterna mår bra av tillförseln av näring och struktur så ser planteringarna så vackra ut med den friska, bruna jorden runt perennernas gröna kuddar. Jag brukar hinna med och ha tillräckligt med kompost till två planteringar om året.


Beskär och gödslar i april och maj

Rosor och sommarblommande buskar
REDSKAP: Sekatör, skottkärra, markduk

Att klippa rosorna när björkarna har ”musöron” handlar om att vid den tiden börjar rosornas bladknoppar att svälla och man kan se riktningen på tillväxten och vilka grenar som eventuellt är döda. Med lite träning lär man sig att se detta ändå och kan klippa när helst man har tid.

Det finns mycket råd om hur man ska klippa rosor, men egentligen kan man göra som man vill. Det är upp till varje trädgårdsägare hur man vill ha sina rosor. Målet är att forma balanserade buskar och stimulera blomning. Man klipper ovanför en utåtriktad bladknopp, tar bort allt för gamla eller döda grenar vid basen och kortar in allt för långa skott. Är busken risig strävar man efter att ta bort inåtriktade grenar så att busken i sin helhet sträcker sig utåt från basen.

Klängrosen ’New Dawn’ har blivit ordentlig urglesad och uppbunden horisontellt mot staketet. Den kommer att svara med riklig blomning på den kraftiga beskärningen.

IMG_2482

Samma princip gäller för andra sommarblommande buskar, som buskpioner, schersminer, olvon, korneller och trädgårdsazaleor.

Dela och begränsa marktäckare 
REDSKAP: Spade med spetsigt blad, grep, skottkärra, hinkar

Flocknäva, hasselört, myskmadra, jättedaggkåpa och funkia växer kraftigt när de väl etablerat sig och kan lätt ta över. Fördelen är att man kan få många nya plantor genom delning, vilka kan användas till nya, enhetliga kanter på andra ställen.

Jag kör ner spaden rakt ner genom plantan och lyfter upp bitarna med en grep. Lägger över klumpen i skottkärran och rensar bort fula delar och skadade rötter. Friska småplantor med hela rötter och knoppanlag får komma över i hinken med lite vatten i botten. Har jag förberett jorden kan de planteras på sina nya ställen direkt, annars får de tillfälligt bo i jordfyllda tråg eller krukas in.

Gödsla
I april är det dags att ge en första giva näring till de växer som behöver det. I min trädgård är det remonterande rosor, klematis, praktperenner och perenner och hortensior i krukor. De får stallgödsel, gräsklipp och guldvatten. Jag strör också ut benmjöl till de återkommande tulpanerna i stora entréplateringen, och det ger långtidsverkande näring även till praktperennerna.

Trädgårdsazaleor, amerikanska blåbär och skimmia får cirka en deciliter av speciell surjordsnäring som jag myllar ner runt buskarna i april och strax innan midsommar.
Läs mer om gödsling >>


pd-20167060

Arbetskrävande: I början av maj är Ros- och örtplaneringen med sin genomsläppliga jord och soliga läge helt tät av blommande tulpaner och spirande tuvrör. Örternas frösådder behöver hållas efter, rosorna ska ansas och pionerna behöver stöttas.

IMG_1053

Lättskött: Den stora entréplantering med sina höga praktperenner är inte alls så krävande som många tror. Här låter jag helt enkelt fröogräset tyna bort i mörkret under alla perenner. I början på maj är jorden helt skuggad av blommande tulpaner och spirande perenner.

IMG_1098

Lättskött: Under rododendronen och i trädgårdslunden handlar det om att begränsa de marktäckare som breder ut sig på andra växters bekostnad. Här har ogräset knappast någon chans.

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email